Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Vem berörs?

Vem berörs?

Alla hushåll, både permanentboende samt fritidshushåll.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv