Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Allmänna frågor / Vilka regler finns kring renhållningstaxan?

Vilka regler finns kring renhållningstaxan?

Självkostnadsprincipen gäller vilket innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls. Hur avgiften ska tas ut och vad som ska ingå i renhållningsmonopolet är direkt lagstyrt.

/link/718cce6fc7674073af0f4b0b7487fb0b.aspx?epslanguage=sv