Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl / Får jag behålla det gamla kärlet?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Får jag behålla det gamla kärlet?

De gamla kärlen kommer att säljas ut lite längre fram till billig peng. Dock är vi tvungna att samla in alla kärlen för att avregistrera dom och markera så att det syns att kärlet inte tillhör Laholms kommun längre utan är i privat ägo. Det kan tyckas märkligt att de först måste samlas in men annars finns risk för att kunden fortsatt är ansluten till tömning av kärlet.

Förmodligen kommer försäljningen av kärl att ske vid Ahla avfallsanläggning.

/link/4328ec59d7924d35a1136df36ca1a52f.aspx?epslanguage=sv