Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl / Hur kan jag få hämtat trädgårdsavfall?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Hur kan jag få hämtat trädgårdsavfall?

Det kommer fortsatt att finnas en tilläggstjänst för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall.

/link/4328ec59d7924d35a1136df36ca1a52f.aspx?epslanguage=sv