Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Kärl / Var lämnar jag mitt farliga avfall?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Var lämnar jag mitt farliga avfall?

Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentralen. Det utreds också kring ett kompletterande insamlingssystem i kommunen.

/link/4328ec59d7924d35a1136df36ca1a52f.aspx?epslanguage=sv