Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Sortering / Får jag slänga annat glas än förpackningar i fraktionerna för glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Får jag slänga annat glas än förpackningar i fraktionerna för glas? Vad gör jag med andra glasföremål?

I fraktionerna för glas får endast glasburkar och glasflaskor slängas. För fönsterglas finns särskild insamling på återvinningscentralen. Annat glas som inte är förpackningar ska slängas bland utfyllnadsmaterial på återvinningscentralen.

/link/510c8552d8834b1eac7d70c055fd0027.aspx?epslanguage=sv