Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Sortering / Hur noga ska förpackningarna rengöras?

Hur noga ska förpackningarna rengöras?

Många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. De behöver inte rengöras för återvinningens skull utan av hygieniska skäl så att de inte ger upphov till dålig lukt eller skadedjur under tiden de mellanlagras och transporteras.

Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter inte upp miljönyttan med återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt att rengöra en förpackning.     För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte rengöra förpackningarna under rinnande varmvatten.

/link/510c8552d8834b1eac7d70c055fd0027.aspx?epslanguage=sv