Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Sortering / Ingår kompostpåsar till matavfallet i abonnemanget?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Ingår kompostpåsar till matavfallet i abonnemanget?

Kompostpåsar och påshållare kommer att ingå i abonnemanget. Varje hushåll tilldelas 160 stycken påsar och 1 påshållare tillsammans med de nya kärlen. Därefter gör kunden beställning av nya påsar till hämtningspersonalen genom att fästa en påse i kärlets lock vid tömning. Hämtningspersonalen lämnar 160 stycken påsar på lämpligt ställe på fastigheten.

/link/510c8552d8834b1eac7d70c055fd0027.aspx?epslanguage=sv