Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Sortering / Kan jag ändra fackindelningen?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Kan jag ändra fackindelningen?

Nej, detta för att avfallet ska hamna i rätt fack i hämtningsfordonet.

/link/510c8552d8834b1eac7d70c055fd0027.aspx?epslanguage=sv