Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Sortering / Vad gör vi om facket för restavfall inte räcker till?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Vad gör vi om facket för restavfall inte räcker till?

Se först och främst över sorteringen så att allt sorteras ut på rätt sätt. Om du fortfarande har problem så hör av dig till Laholms kommun för förslag till lösning. Det kommer att finnas möjlighet att, vid sidan av sina två flerfackskärl, beställa ett 190 liters kärl för enbart brännbart restavfall.

/link/510c8552d8834b1eac7d70c055fd0027.aspx?epslanguage=sv