Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Frågor och svar om källsorteringssystemet / Tömning / Hur töms kärlen?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Hur töms kärlen?

Flerfackskärlen töms i en flerfacksbil, där varje avfallstyp har ett eget fack. De två olika kärlen töms aldrig i samma bil, utan av olika bilar på olika turer.    

När sopbilen ska lasta av sitt avfall görs detta också var för sig. Från ett fack pressas exempelvis plastförpackningar ut i en container för plast, från ett annat pressas pappersförpackningar ut i en container för papper osv.

Se gärna på filmen "Tömningsfordon" i filmarkivet, där det ovan beskrivna visas.

/link/e6ee50c29d7144419b494d0770eaf913.aspx?epslanguage=sv