JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Grovavfall

Grovavfall

Det finns särskilda krav för hantering av grovavfall. Med grovavfall avses hushållsavfall som är väldigt tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Exempel på grovavfall är kasserade möbler, cyklar och barnvagn.

Lämna in grovavfall

Grovavfall från hushållen kan lämnas på Ahla återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.

Hämtning av grovavfall

I avfallsabonnemanget ingår hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll, utan extra kostnad med begränsningen 10 kollin per gång. Varje kolli ska vara hanterbart och kunna bäras av en person. För att boka hämtning av
grovavfall ringer du telefonnummer 0430-153 42 och väljer knappval 1.

Vid hämtning av grovavfall skall det vara sorterat i brännbart, metaller och deponirest. Deponirest innebär icke brännbart avfall såsom krukor, heminredningsporslin.

Byggavfall, farligt avfall och elektronik ingår inte i erbjudandet om hämtning av grovafall.

Vitvaror räknas inte som grovavfall utan omfattas av producentansvaret. Detta innebär att producenten via försäljaren ansvarar för insamling, borttransport och återvinning. Men det finns inget som hindrar att du själv lämna dina trasiga vitvaror på Ahla återvinningscentral.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 4 januari 2023