Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Avfallsabonnemang

Avfallsabonnemang

Detta ingår i abonnemanget

  • Hämtning av grovavfall sex gånger per år och hushåll, utan extra kostnad. Med grovavfall avses hushållsavfall som är skrymmande, exempelvis kasserade möbler, cyklar, barnvagn. Bygg- och rivningsavfall avses inte. För att boka hämtning av grovavfall ringer du 0430-153 42. Det går även bra att lämna grovavfall på Ahla återvinningscentral.
  • Tillgång till Ahla återvinningscentral som är öppen sex dagar i veckan. På återvinningscentralen tas allt avfall från ett hushåll emot, förutom det som du ska lägga i dina kärl. Till Ahla är du även välkommen med bygg- och rivningsavfall. Kostnader för behandling av avfallet och transporten till behandlingsanläggningarna ingår i ditt abonnemang.

 

Du kan delvis välja vilken service du vill betala för, beroende på vilket boende du har. Du kan även ansöka om vissa abonnemang.

Permanentbostad

Flerfackskärlen töms ett åt gången och kärl 1 kommer att tömmas varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.

Fritidsbostad

  • 14-dagarstömning under april-september, månadstömning oktober - mars
  • 14-dagars tömning
  • gemensamt kärl med en granne (gäller bara 190 liters kärl)

 

Övrig sophämtning

I samband med införandet av det nya källsorteringssystemet 2018/2019, kommer möjligheten att få månadshämtning samt reducerad avgift att försvinna.

Gemensamt sopkärl

Du kan dela kärl med någon närboende eller granne. Avfallsmängden får då inte vara större än att den ryms vid varje hämtningstillfälle i de gemensamma flerfackskärlen. Ägaren till fastigheten där kärlen är placerade svarar för sopkärl, väghållning m.m. gentemot kommunen. Tömningsavgiften delas, men hel grundavgift betalas av varje fastighetsägare.

 Du kan göra ansökan på särskild blankett som du hittar under ”Dokument” – ”Blanketter Avfall” till höger på denna sidan.

Gemensamt hämtställe

Flera hushåll som vill dela ett visst antal avfallsbehållare eller ha en gemensam container på lämpligt ställe inom det aktuella området kan ansöka om detta.

Undantag

Nedanstående alternativ behöver du söka dispens för, det gör du på särskild blankett som du hittar under ”Dokument” – ”Blanketter Avfall” till höger på denna sidan.

Uppehåll i hämtning av sopor

Detta kan du få om fastigheten är obebodd och inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader. Med "obebodd" avses att fastigheten är obebodd och endast besöks vid enstaka tillfällen för tillsyn. Uppehåll gäller både hämtning av avfall vid fastigheten och tömning av slamavskiljare om du har egen avloppsanläggning.

Totalbefrielse

Du kan få totalbefrielse om du har en utpräglat alternativ livsstil som gör att du bara får avfall som på ett miljöriktigt sätt kan tas om hand på den egna fastigheten. Du ska på ett miljöriktigt sätt ta hand om brännbart restavfall och obrännbart restavfall på den egna fastigheten eller visa att ett brännbart och obrännbart restavfall inte uppkommer. Du betalar en engångsavgift för att få ansökan prövad.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 5 december 2018

Blanketter Avfall