JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Avfallsabonnemang / Renhållningstaxa 2018

Renhållnings-/avfallstaxa 2018

För att räkna ut den totala avgiften ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften för valt abonnemang.

I grundavgiften för bostäder (en- och tvåfamiljshushåll samt flerbostadshushåll) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

I hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

I grundavgiften för verksamheter ingår information, planering, administration och fakturering.

Grundavgifter betalas av alla hushåll och verksamheter. Det gäller även de fastighetsägare som har gemensam sophämtning (med granne eller gemensam container) och de som har befrielse från hämtning vid fastigheten i beslut om uppehåll eller dispens.

Höjd renhållnings-avfallstaxa 2018

Skälet till att kommunen måste höja renhållningstaxan från 1 jan 2018 beror på att avfallssidan står inför stora investeringskostnader kommande år.

Höjningen för 2018-års avfallstaxa är lagd på delposterna; grundavgift, abonnemang för trädgårdsavfall och flera olika slamsugningstjänster. Grundavgiften höjs framför allt för att möta investeringarna som nämns nedan, trädgårdsavfallshämtningen höjs för att kommunen har fått ett nytt avtal med högre kostnader för omhändertagande av kompostmaterial och slamsugningstjänsterna höjs för att den delen inom renhållningskollektivet ligger för lågt sett till vad kommunen har för utgifter för slammet.      

Investeringskostnader

Under hösten 2018 introduceras det nya insamlingssystemet för hushållsavfall med 4-facks kärl. Med detta nya insamlingssystem medförs kostnader för bland annat ny omlastningsstation, nytt tillstånd för Ahla avfallsanläggning samt inköp av nya 4-facks avfallskärl.

Utöver detta måste det på Ahla deponi byggas reningsanläggningar för att ta hand om dag- och lakvattnet. Framöver kommer även Ahla deponi att sluttäckas. 

RENHÅLLNING EN- OCH TVÅFAMILJHUSHÅLL

Kostnad inkl moms

Grundavgift

862 kr/år

Hämtningsavgift permanentboende

 

Kärl 190 liter med tömning varannan vecka

945 kr/år

Kärl 370 liter med tömning varannan vecka

1470 kr/år

Månadshämtning (ansökan krävs, kompostering förutsättning)
Kärl 190 liter med tömning en gång i månaden

 525 kr/år

Partiell befrielse (ansökan krävs)
Kärl 190 liter med tömning två gånger om året

 130 kr/år

Hämtningsavgift fritidsboende

 
Tömning varannan vecka april-september och var fjärde vecka oktober-mars  

Kärl 190 liter

635 kr/år

Kärl 370 liter

 900 kr/år

Abonnenter med kompostering i sluten kompost

Abonnenter som komposterar hushållsavfall i sluten kompost
kan ansöka om reducerad soptaxa (gäller endast 190 l)

 -125 kr/år

Avgift trädgårdsavfall

 

18 hämtningar mars-november

830 kr/år
12 hämtningar mars-augusti 555 kr/år
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 23 augusti 2018