JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Kärl - nya hämtställen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kärl - nya hämtställen kan bli aktuella

I samband med att de nya flerfackskärlen införs tas ett större helhetsgrepp kring säkerhet och arbetsmiljö. Därför kommer det i samband med utsättning av de nya kärlen göras en riskbedömning utifrån sopbilens transportvägar och hämtställen. Om riktlinjerna* nedan inte kan uppfyllas kan det medföra att just ditt hämtställe för soptömning behöver ändras.

*Utifrån lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat en Handbok för avfallsutrymmen, Rapport 2009. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i Laholms kommun tillsammans med kommande avfallsföreskrifter.

 

 • Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer.  Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 
 • Sopbilen ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

 

 • Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

 • Sopbilen får inte backa annat än i undantagsfall och aldrig på bilfria områden som till exempel på gång- och cykelvägar. Samma sak gäller intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

 • Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten.

 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet.
 • Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från klockan 06.00.
 • Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.
 • Vid tömning ska kärlet stå i nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kostnadstillägg för dragväg (den sträcka renhållningspersonalen behöver dra kärlen till sopbilen och tillbaka) mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats utgår från 2,5 meter och 10 meter och enligt vad som föreskrivs i avfallstaxan.
 • Kärlets handtag kan vid tömning vara riktat både inåt eller utåt om förutsättningarna för uppställningsyta och dragväg uppfylls.
 • Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, till exempel i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.
 • Om höjdskillnaden i dragvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max lutning 1:12 och max längd 12 meter. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 meter. Trappor får inte förekomma i dragvägen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018