JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Kärl - mått och placering

Kärl - mått och placering

Bilden visar rekommenderat utrymme givet med det mellanrum och utrymme som behövs för hämtaren.

Kärlens mått

 • Höjd: 112 cm
 • Höjd med uppfällt lock: 178 cm
 • Djup (upptill): 87 cm
 • Bredd med hjul: 77 cm

Kärlens placering

Vid tömning  ska kärlen stå  i nära anslutning till vägen. Nedan ser du hur exempel på hur de kan stå.

Till vänster om vägen visas exempel (markerade med blå cirklar) med förutsättningen att framhjulet kan vara låst om kärlen står på en plan, hårdgjord yta - annars ska det vara olåst.

Till höger om vägen visas exempel (markerade med röda cirklar)med förutsättningen att framhjulet ska vara olåst.

Kom ihåg

 • Vägen där du placerar kärlen ska ha fri sikt och god framkomlighet.
 • Vägen där du placerar kärlen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.
 • Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Placera inte kärlen på gång- och cykelväg.
 • Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från klockan 06.00.
 • Kärlet får inte vara placerad på sockel eller upphöjning.
 • Vid tömning ska kärlet stå i nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Tillägg för dragväg mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats utgår från 2,5 meter och 10 meter och enligt vad som föreskrivs i avfallstaxan.
 • Kärlets handtag kan vid tömning vara riktat både inåt eller utåt om förutsättningarna för uppställningsyta och dragväg uppfylls.
 • Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, exempelvis i asfalt, betong, plattor, packat grus. Singel eller icke packat grus godtas inte.
 • Om höjdskillnaden i transportvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max lutning 1:12 och max längd 12 meter. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 meter. Trappor får inte förekomma i dragvägen.

Arbetssätt hämtat från Avfall Sverige

Utifrån lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat Handbok för avfallsutrymmen, Rapport 2009. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i Laholms kommun vad gäller transport, förvaring, arbetsmiljö med mera.  Handboken hittar du via länken "Arbetssätt Avfall Sverige".

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 27 februari 2023