JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Samråd Ahla ÅVC och deponi

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Samråd Ahla ÅVC och deponi

Laholms kommun, som verksamhetsutövare för Ahla Återvinningscentral och deponi, söker nytt tillstånd enligt miljöbalken hos Länsstyrelsen. Att nytt tillstånd söks beror bland annat på att kommunen vill anlägga en omlastningsstation för insamlat hushållsavfall och förpackningar på Ahla samt att lakvattnet måste omhändertas och renas på plats.   

En tillståndsprövning inleds alltid med en samrådsprocess.  

Samrådshandlingar har under v 39 skickats ut till myndigheter som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten och Miljökontoret i Laholm m.fl.

Grannar och närboende till Ahla återvinningscentral och deponi har fått ett informationsbrev om samråd och kompletterande samråd.

Det har även varit annonser i Laholms tidning samt i Hallandsposten v 39 2016 samt v 8 2017.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör Ahlas verksamhet och kommande tillståndsansökan. Att få in detta i ett tidigt skede innebär att eventuella problemställningar kan lyftas fram och lösningar kan redovisas men även samsyn om vad som kan behöva belysas extra i tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Under hösten-vintern 2016-2017 har önskemål om utveckling av verksamheten uppkommit och kommunen väljer därför att komplettera tidigare lämnade uppgifter i samrådshandlingarna. Kompletterande samrådshandlingar ligger bifogade till höger och tillkommande uppgifter är gulmarkerade.

Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 15 mars 2017 till:

kommunstyrelsen@laholm.se

eller

Planeringskontoret, Laholms kommun, 312 80 Laholm

 

Inkomna yttranden från det kompletterade samrådet redovisas vidare till Länsstyrelsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 22 februari 2017