Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Sms-påminnelse tömning

Sms-påminnelse inför tömning av flerfackskärl

Sms-påminnelse inför tömning av dina flerfackskärl är en tjänst som gör det enklare att komma ihåg när kärlen ska tömmas och kostar inget extra. Tjänsten, som är tillgänglig från och med årskiftet 2018/2019, kan vara en god hjälp för dig, speciellt om du måste dra fram dina kärl själv.

Vid förändrade tömningsdagar, till exempel vid jul, nyår och andra storhelger, anpassas sms påminnelsen till detta. Du får ett sms dagen före tömning och ett för varje fyrfackskärl. Tills vidare omfattas endast flerfackssystemet.

Formulär för sms-påminnelse

Om du önskar ta del av sms-tjänsten fyller du i formuläret nedan. Tänk på att:

  • Endast en person per hushåll kan registreras, så bestäm vem det ska vara.
  • Du får en bekräftelse när sms-påminnelsen är registrerad. Observera att tjänsten läggs upp under hösten och börjar gälla först efter årsskiftet 2018/2019.
  • Tjänsten omfattar svenska mobilnummer och andra länders mobilnummer inom prisgrupp 1, bland annat  Danmark och Norge. Begränsningen innebär att tjänsten inte kan erbjudas till exempelvis Tyskland och Finland.
  • Du måste meddela om något förändras, exempelvis vid byte av mobilnummer eller adress. Tjänsten följer nämligen inte med om du flyttar till annan adress än den angivna.

Behandling av dina personuppgifter

Nedan lämnade personuppgifter behandlas av Laholms kommun för att kunna skicka sms i samband med tömning av flerfackskärl. Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 artikel 6. Samtycket gäller tillsvidare men kan när som helst dras tillbaka av dig.

Vill du inte längre att vi ska skicka sms-avisering kan du höra av dig till kommunen på 0430-150 00 eller 0430 -153 42. Därmed slutar vi med behandla personuppgifterna för sms-avisering. De personuppgifter som fortsatt behövs för att kunna administrera avfallshantering kommer behandlas om de är nödvändiga på grund av att det utgör ett allmänt intresse.

Tillgång och rättelse

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen styr dessa lagar kommunens möjlighet till radering och reglerar till vilka personuppgifterna kan lämnas ut.

Dataskyddsombud

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan också anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Personuppgiftsansvarig 

Kontakta kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, på kommunstyrelsen@laholm.se eller 0430 -153 42 om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

 

(Obligatoriskt fält)
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: IPQ
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 15 mars 2019