JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Sms-påminnelse tömning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Sms-påminnelse inför tömning av flerfackskärl

Sms-påminnelse inför tömning av dina flerfackskärl är en tjänst som gör det enklare att komma ihåg när respektive kärl ska tömmas. Tjänsten kostar inget extra och kan vara en god hjälp för dig, speciellt om du måste dra fram dina kärl själv.

Vid förändrade tömningsdagar, till exempel vid jul, nyår och andra storhelger, anpassas sms påminnelsen till detta. Du får ett sms dagen före tömning och ett för varje fyrfackskärl. Tills vidare omfattas endast flerfackssystemet.

Formulär för sms-påminnelse

Om du önskar ta del av sms-tjänsten fyller du i formuläret nedan. Tänk på att:

  • Endast en person per hushåll kan registreras, så bestäm vem det ska vara.
  • Tjänsten omfattar svenska mobilnummer och andra länders mobilnummer inom prisgrupp 1, bland annat  Danmark och Norge. Begränsningen innebär att tjänsten inte kan erbjudas till exempelvis Tyskland och Finland.
  • Tjänsten löper på från år till år och behöver inte förnyas inför att fritidstömningarna startar igen på våren.
  • Du måste meddela om något förändras, exempelvis vid byte av mobilnummer eller adress. Tjänsten följer nämligen inte med om du flyttar till annan adress än den angivna.

Behandling av dina personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din ansökan om att få sms-påminnelse inför tömning av flerfackskärl. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 artikel 6.

De uppgifter som vi behandlar är de du lämnar här i ansökningsformuläret. Om inte personuppgifter lämnas i ansökan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera sms-påminnelsen.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att kunna skicka sms-påminnelse inför tömning av flerfackskärl till dig. När du inte längre vill få sms-påminnelse från oss kan du enkelt höra av dig till kommunen på 0430-150 00 eller 0430 -153 42. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och även reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Dataskyddsombud

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan också anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Personuppgiftsansvarig 

Kontakta kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, på kommunstyrelsen@laholm.se eller 0430 -153 42 om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 13 maj 2020