Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Trädgårdsavfall

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Trädgårdsavfall

Förstora bilden - 670226-little-girl-hands-holding-new-plant_mostpho.jpg

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal skötsel av tomtmark. Det är löv, gräs, ogräs, fallfrukt och rester från häck och buskar som klippts. Det är inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar.

De som inte har hämtning vid fastigheten kan lämna avfallet vid Ahla återvinningscentral. Där kan även jord, sand, sten större grenar/träd och stubbar lämnas.

Hämtning vid fastigheten sker varannan vecka, i ett 370 liters kärl. Kärlet ska lätt kunna dras av chauffören som hämtar avfallet. Är kärlet för tungt packat och går sönder bekostar kunden nytt kärl. Det kan även komma att lämnas kvar tills kunden gjort kärlet lättare.

Tänk på att inte slänga annat än trädgårdsavfall i kärlet. 

Om du har hämtning av trädgårdsavfall via kommunen är det viktigt att tänka på att inte slänga exempelvis plastkrukor och påsar i kärlet. Trädgårdsavfallet som samlas in blir, efter behandling, till ny kompost/jord men om avfallet innehåller mycket annat material måste det istället skickas till förbränning. Detta innebär både högre kostnader för kommunen och är sämre ur miljösynpunkt.

Första hämtningen på säsongen sker under v. 12-13

Abonnemangskostnad Pris 2020
inkl. moms
Vecka 12/13 till 46/47 (18ggr/år)

830 kr

Så länge man har ett aktivt abonnemang behåller kunden kärlet, även under de månader då det inte töms. 

Beställ trädgårdsabonnemang hos Laholms kommun.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7N5
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2020

Kontakt

Kundtjänst Avfall/Slam
Direkt: 0430-153 42

Knappval:
--------------------------------------------------

2) Utebliven hämtning, extrabeställning eller övriga frågor gällande hushållsavfall och grovavfall - Ohlssons i Landskrona, kundtjänsten öppen vardagar 8-16, 

laholm.renhallning@ohlssons.se
--------------------------------------------------

3) Beställning och frågor gällande slamtömning - Slamsugningstjänst AB/Olssons Åkeri Skottorp, kundtjänsten öppen vardagar 8-16 
--------------------------------------------------

4) Ägarbyten, faktura- och abonnemangsfrågor - Laholms kommun, kundtjänsten öppen vardagar 9-12, 

avfallsservice@laholm.se  
--------------------------------------------------