Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Trädgårdsavfall / kompostmaterial

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Kompostmaterial och invasiva arter

Invasiva arter kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador och kan ha negativa effekter på biologisk mångfald. Exempel på invasiva arter är:

  • Parkslide
  • Jättebalsamin
  • Gul skunkkalla

Lägg inte invasiva arter eller delar av dem i ditt trädgårdskärl. Risken är stor att rötter och frön inte förmultnar och kan sprida växten vidare när man använder kompostjorden.

Du kan lämna in invasiva arter eller delar av dem som brännbart avfall på Ahla men inte som kompostmaterial.

Se mer information och bilder genom länken till höger på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 30 november 2018