JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Trädgårdsavfall / Eldning ute

Eldning ute

Om du ska elda ute finns det vissa förutsättningar du behöver uppfylla för att det ska ske på ett säkert sätt och för att du sak hålla dig inom de bestämmelser och regler som finns.

Det första du behöver veta är att du alltid eldar på eget ansvar. Det är du som eldar som behöver se till att det sker på ett säkert sätt.

Vart får du elda någonstans

Nästa steg är ta reda på är om du är på ett detaljplanerat område eller inte. I kommunens lokala bestämmelser är det reglerat kring vart man får elda.

 • Utanför detaljplanelagt område – tillåtet att elda
 • Innanför detaljplanelagt område – enbart tillåtet med påskbrasa och valborgsbål

Här kan du kolla upp detaljplaner.

Vad får du elda

Trädgårdsavfall är under vissa förutsättningar okej att elda, övrigt avfall ska hanteras på annat sätt. Ur miljösynpunkt är det bästa att kompostera trädgårdsavfallet. Det gör att näringsämnena kan återanvändas. Om du har möjlighet så kompostera, lämna på återvinningscentral, beställa hämtning eller liknande för ditt trädgårdsavfall.

Behöver du elda så ha som grundregler att maximalt elda 2 kubikmeter, tunt och torrt ris.

Länka till hämtningskostnader, ahla tippen kostnader mm.

Hur eldar du säkert

Om du ska elda är det du som är ansvarig. Det innebär att du måste ha koll på hur du ska elda säkert.

Se till att:

 • Kolla av brandriskprognosen. Lämplig att elda är vid prognos 1-3, men kom ihåg att du ansvarar och behöver göra en egen bedömning utifrån där du är.
 • Kolla av väderleksrapporten. Elda inte vid stark vind. (mer än ca 7 m/s). 
 • Gör upp brasan på avskild plats, håll säkert avstånd till annat brännbart som byggnader och vegetation. Normala rishögar bör ha ett avstånd på minst 25 meter till annat brännbart. En större hög behöver ännu större avstånd beroende på att värmestrålningen blir högre.
 • Det som eldas ska vara så torrt att man inte behöver använda något annat än lite tidningspapper för att få fart på brasan.
 • Elda gärna i plåttunna om det är möjligt. Annars begränsa eldstaden med stenar och var noga med att underlaget är av jord, grus eller lera.
 • Undvik att göra upp eld på eller intill berghällar. 
 • Se till så att eldning inte medför olägenhet genom att det ryker på grannar eller ryker ner väg/gata och därmed utgör trafikfara.
 • Eldningen ska ske under dygnets ljusa timmar. Se till att avsluta eldningen innan mörkret kommer.
 • Eldningen skall kontrolleras under hela bränningen. Vistas vid elden för att undvika att förbipasserande uppfattar det som okontrollerad eldsvåda och larmar i onödan.
 • Var uppmärksam på gnistor.
 • Ha släckutrustning tillgängligt, det kan vara i form av vattenslang, hinkar, strilkanna, spade, kratta, plog osv.
 • Ha möjlighet att larma 112.

Hur släcker jag?

När du eldar är det viktigt att ha vatten och gärna en våt ruska i närheten av eldningsplatsen för att kunna släcka snabbt om elden sprider sig. Släck ordentligt med riklig vattentillförsel. Gräv i askan och häll på mer vatten för att förhindra glödbrand. Försäkra dig om att det inte finns någon glöd kvar när du lämnar platsen. Återkontrollera efter någon timme att det inte tagit sig igen.

 

Behöva du anmäla till kommunen?

Den du kan behöva anmäla din eldningstill är kommunens miljökontor.

I de flesta fall måste eldning anmälas på grund av hälsoskyddskrav. För att elda någonting annat än 1-2 kubikmeter trädgårdsavfall måste du ha tillstånd. Det görs hos kommunens miljökontor. Blanketten finns till höger.

För att anmäla att du ska elda så ring Medborgarservice, telefon 0430-150 00 som i sin tur vidareförmedlar de ärende som ska till Miljökontoret.

Vid Valborgsmässobål behöver du kolla av med Polisen att det inte krävs tillstånd enligt ordningslagen.

Tidigare har det på olika sätt anmälts till räddningstjänsten vid eldning, det görs inte längre. Det är den som eldar som har ansvaret och behöver finnas vid platsen för att visa förbipasserade att eldningen är kontrollerad.
Detta gäller även påsk- och Valborgsmässobål.

Valborgsbål.jpg

Valborgsbrasa

Påsk- och majbrasor

Vid valborg och Påsk finns det undantag från kommunens lokala regler kring eldning i detaljplanelagt område. I övrigt gäller det att följa ovanstående punkter.

Kom ihåg att kolla av med Polisen om det behövs tillstånd enligt ordningslagen.

 

Säkerhet vid halmbränning

Före halmavbränning bör särskilda skyddsåtgärder vidtagas på de sidor av fälten där naturliga avgränsningar saknas. Kolla av ovanstående information, samt med miljökontoret om anmälan behövs.

Extra skyddsåtgärderna som kan behövas är att man:

 • plöjer eller bevattnar ett område på ca 2-3 meters bredd.
 • har redskap (tallriksharv e d.) för att kunna avgränsa ytterligare områden bör finnas tillhands under avbränningen. 
 • kör halmbränning i form av strängbränning, det vill säga halmen läggs i strängar. För att ha bättre kontroll på bränningen. 
 • vid halmbränning eller större ytavbränning har ett avstånd på 75 meter från byggnad eller brännbart upplag.
 • håller bränningen 40 meter från växande gröda, arbetande maskin, brandfarliga ämnen eller liknande.
 • kom ihåg att kolla av med kommunens miljökontor om tillstånd behövs!
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022