JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushållens avfall / Varför ska man sortera

Varför ska man sortera

Det nya källsorteringssystemet införs i Laholms kommun för att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen.

Skydda från det farliga ta hand om det värdefulla

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera och återvinna kan vi skydda oss från farliga ämnen samtidigt som vi minskar förbrukningen av våra värdefulla naturresurser. När vi återvinner minskar vi förbrukningen av våra naturresurser. Förutom att spara energi och minska föroreningar, bidrar återvinning till att vi sparar viktiga råvaror och skyddar naturliga livsmiljöer för djur, växter och insekter.

Om vi kan minska förbrukningen av energi och råvaror leder det i sin tur till en minskning av utsläppen av växthusgaser, som sedan bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Avfall som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö.

Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Lagbrott att inte sortera

Att inte sortera sina sopor är faktiskt ett lagbrott enligt Miljöbalken och dess förordningar. Därför gäller det nya källsorteringssystemet alla. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Missuppfattningar och myter

Det finns en hel del missuppfattningar och myter kring återvinning. Vissa hävdar fortfarande att materialet i återvinningskärlen i hemlighet skickas till soptippar snarare än återvinns, eller att återvinna är mer skadligt för miljön än att inte återvinna. Inget av detta är sant. Sanningen är att återvinning är mer viktigt än det någonsin varit.

Visste du att

 • Varje ton återvunnet papper sparar 17 träd.
 • Återvinning av en glasflaska ger tillräckligt med energi för att hålla en glödlampa tänd i 4 timmar.
 • Det tar 95% mindre energi att återvinna aluminium än att producera det.
 • Det tar 70% mindre energi att återvinna plast än att producera det.
 • Det tar 40% mindre energi att återvinna glas än att producera det.
 • Plastpåsar och andra plastsopor som kastas i havet dödar så många som 1 miljon olika livsformer i haven varje år.
 • Återvinning av plast sparar dubbelt så mycket energi som att bränna det i en förbränningsugn.

Nedbrytningstid

Det avfall du kastar kan ta många år att brytas ner:

 • Glas 1 miljon år
 • Plast 450 år (då återstår ändå skadliga mikrobitar av plast)
 • Aluminium 200-500 år
 • Plastbestruket papper 5 år
 • Fimpar 1-5 år
 • Papper 6 månader

Mer information

Via länken "Så allt detta väsen om återvinning" kan du läsa mer om varför återvinning är så viktigt.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 21 december 2022