Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Nytt källsorteringssystem

Nytt källsorteringssystem


När du tar ut soporna tror du kanske att du tar ut soporna, men
det du verkligen tar ut är värdefulla råvaror och naturmaterial.
Så till att börja med handlar inte återvinning bara om att sortera
skräp, det handlar om att inte slänga bort värdefulla varor.

"Sanningen kan befria dig"

Det finns en hel del missuppfattningar och myter kring återvinning. Vissa hävdar fortfarande att materialet i återvinningskärlen i hemlighet skickas till soptippar snarare än återvinns, eller att återvinna är mer skadligt för miljön än att inte återvinna. Inget av detta är sant. Sanningen är att återvinning är mer viktigt än det någonsin varit.

 • Varje ton återvunnet papper sparar 17 träd.
 • Återvinning av en glasflaska ger tillräckligt med energi för att hålla en glödlampa tänd i 4 timmar.
 • Det tar 95% mindre energi att återvinna aluminium än att producera det.
 • Det tar 70% mindre energi att återvinna plast än att producera det.
 • Det tar 40% mindre energi att återvinna glas än att producera det.
 • Plastpåsar och andra plastsopor som kastas i havet dödar så många som 1 miljon olika livsformer i haven varje år.
 • Återvinning av plast sparar dubbelt så mycket energi som att bränna det i en förbränningsugn.

Vill du veta mer?

Läs mer om varför återvinning är så viktigt i broschyren "Så allt detta väsen om det där med återvinning".

Flerfackskärlen införs från och med hösten 2018

För att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen introducerar Laholms kommun ett nytt system för insamling av avfall. Från och med hösten 2018 ska samtliga villa- och fritidshushåll i kommunen använda flerfackskärl för att hantera förpackningar och det avfall som vi idag lägger i ”det gröna kärlet”. Inget annat källsorteringssystem är så effektivt som flerfackskärlen vad gäller enkel hantering och sortering. Här kan du se hur hämtfordonet ser ut och hur hämtningen går till.

Två hungriga munnar att mätta

Dagens gröna kärl byts alltså ut mot två större med vardera fyra fack. I de tillsammans åtta facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat glas, tidningar och till sist det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. Kärl 1 med mat- och restavfall töms med två veckors intervall och kärl 2 töms var fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga i vilket fack och kärl är bestämt utifrån hygieniska faktorer och beräknad mängd som uppstår i hemmet.

Det nya källsorteringssystemet i korthet

 • Alla har skyldighet att sortera sitt avfall.
 • Färre överbelastade och nedskräpade återvinningsstationer.
 • Enkelt att göra en insats för att minska sin miljöpåverkan.
 • Spara resurser, pengar och miljön.
 • Villor får nya kärl hösten 2018.
 • Fritidshus får nya kärl våren 2019.
 • Se de nya kärlen på Ahla återvinningscentral.

Se flerfackskärlen på Ahla återvinningscentral

På Ahla återvinningscentral kan du se de nya kärlen om du vill känna på kärlens storlek och funktion.

Placering av kärl på tomten

För exempel på hur du kan placera dina kärl på tomten klicka på länken "Exempel kärlplacering på tomten". 

Lägenhet och annan bostadsform

För dig som bor i bor i lägenhet eller i annan form av flerbostadshushåll och har frågor kontakta din fastighetsägare för hur det kommer att beröra dig.

Vanliga frågor

På undersidan "Vanliga frågor" hittar du mer information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 29 juni 2017

Kontakt

Avfallsingenjör

Eva Aronsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-159 02
Mobil: 070-262 57 74
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

 • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
 • Torsdag klockan 07.45-17.30
 • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns växel
öppnar kl. 08.00 och har lunchstängt kl. 12.00-13.00 t.o.m. den 5 januari

Länkar