Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Höjning av avfallstaxan 2019 är främst lagd på de delposter som avser grundavgift och den rörliga hämtningsavgiften. Det innebär att alla renhållningskunder kommer få en höjd avgift från 1 januari 2019. Beslutet/avfallstaxan är tagen av kommunfullmäktige den 27 november 2018.    

Grundavgiften höjs för att möta de investeringar som precis gjorts i höst med byte av insamlingssystem för permanentboende, byggnation av omlastningsstation och ny dagvattenreningsanläggning. Höjningen beror även på kommande investeringar, exempelvis att halva deponin sluttäcks 2019 och en ny reningsanläggning för lakvatten ska byggas på Ahla.

Den rörliga avgiften bekostar hämtnings/insamlings-avgiften och behandlingen av avfall. Insamlingen med 4-facks sopbilar är en dyrare insamlingsform av hushållsavfall men höjningen beror även på att alla hushåll får fler hämtningar per år, vilket är en bättre service för våra kunder.  

Andra förändringar i taxan är bland annat höjd avgift för gång/drag-avstånd för kärl. Det gäller både för det korta och långa gångavståndet. Avgiften höjs för att nuvarande entreprenör har högre priser för momentet att dra kärl. I branschen är det vanligt då man arbetar hårdare med arbetsmiljöfrågor och vill minska ner antalet gångavstånd.   

För de tjänster som är tilläggstjänster, det vill säga valbara för er kunder, måste varje kund betala den faktiska kostnaden själv. Avfallskollektivet kan inte gå in och bekosta dessa valbara tilläggstjänster.

En nyhet i taxan är att det nu är möjligt att beställa tvätt av kärl, antingen som enstaka gång eller med abonnemang då det ingår en tvätt på hösten och en på våren. 

Total årlig avgift för ett 4-facksabonnemang

Permanentboende: 2156 kr

Fritidsboende: 1656 kr

Se hela taxan samt förenklade versioner för hushåll och företag under dokument till höger på sidan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 10 januari 2019