Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Avfall och återvinning / Slamtömning

Slamtömning

Förstora bilden - Ohlssons_20logga.jpg

Slamavskiljare skall tömmas av kommunens entreprenör. 

Kommunens entreprenör för slamtömning är Ohlssons i Landskrona

De nås för beställningar på 0430-267 70 vardagar 8-16, lunch 12-13. 

De kör områdesvis runt i kommunen. Kunden aviseras när det är dags för tömning i området. De utför även extra och akuta tömningar. Slutna tankar töms vid behov.

Slamavskiljaren behöver tömmas för att den ska fungera och inte släppa ifrån sig slam som kan sätta igen ledningar. I tabellen nedan kan du se hur ofta du bör tömma din slamavskiljare.

Jourtömning

Jourtömning kan beställas på 010-450 0500 inom 24 timmar, alla dagar.

Observera att det innebär en betydande extra kostnad för dig som beställer en jourtömning. Du kan utläsa specifik kostnad i "Taxor och Avgifter" till höger på denna sida.

Användning

Fraktion

Intervall

Permanentboende

WC + bad-, disk- och tvättvatten

1 gång/år

Permanentboende

Bad-, disk- och tvättvatten

1 gång vartannat år

Fritidshus

WC + bad, disk och tvättvatten

1 gång vartannat år

Fritidshus

Bad-, disk- och tvättvatten

1 gång vart fjärde år

Sluten tank

WC

Vid beställning

Latrin

 

Varannan vecka 1/4-30/9

Fettavskiljare

 

1 gång vartannat år

Lock

Tänk på att märka ut vilka brunnar det är som ska tömmas och gräv fram locken så att de enkelt kan öppnas.  Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg, kan det skjutas på sidan utan att lyftas kan 25 kg accepteras, max 75 cm om det är av betong. Av arbetsmiljöskäl bör locken vara av lätt material (plast, glasfiber eller metall) eller ha ett mindre öppningsbart lock. Betongbrunnar kan smalas av genom att en konad ring sätts ovanpå befintlig betongring. Lätta lock bör förses med låsanordning.

Transportväg

Transportvägen ska vara körbar och vara fri från växtlighet både på bredden och höjden. Det ska finnas vändmöjligheter och vintertid ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad.

Undantag från tömning

Om fastigheten anmäls obebodd så upphör både sophämtningen och slamtömningen.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna för att få ett längre tömningsintervall. Om du har ett fritidshus och vill byta till vartannat års tömning kan du kontakta Medborgarservice tfn 0430-150 00.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen och prövning av ansökan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 28 juni 2018