Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Slamtömning / Eget omhändertagande av slam eller latrin

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Eget omhändertagande av slam eller latrin

För dig med enskilt avlopp, finns en möjlighet att söka dispens för att själv ta hand om ditt slam. Vad som gäller för privatperson och jordbruksföretag kan du se nedan.

Privatperson

Utanför detaljplanelagt område kan man ansöka om dispens för att kompostera latrin på sin egen fastighet. Komposteringen ska ske i en anläggning som är avsedd för latrinkompostering. Källsorterad urin ska lagras i en tät behållare. Det är viktigt att du har tillräckligt med utrymme för att kunna ta vara på all näring.

Två personer som använder sitt fritidshus fem veckor om året producerar näring för att odla 300 kg morötter! Ett permanentboende kan odla 2 ton!

Jordbruksföretag

Utanför detaljplanelagt område kan man ansöka om dispens för att ta hand om och sprida slam från hushållets eller personalutrymmets slamavskiljare och slutna tank. Spridningen ska ske på den egna eller brukade fastigheten. Det är inte tillåtet att samla upp och sprida slam från andras slamavskiljare.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen och prövning av ansökan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Caroline Dahlman
Sidan uppdaterad den 1 mars 2019