JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Slamtömning / SMS-påminnelse Slamtömning

SMS-påminnelse slamtömning

Sms-påminnelse inför slamtömning är en tjänst som gör det enklare att komma ihåg när det är dags för slamtömning av din anläggning. 

Du får ett sms dagen före tömning.

Tjänsten är gratis och ska ses som ett hjälpmedel. Teknisk överbelastning har dock medfört missar vid enstaka tillfällen, så reservation mot 100 procents tillförlitlighet. Om förändringar innebär exempelvis nya hämtdagar eller hämtveckor en längre tid, kommer detta att informeras på annat vis.

Formulär för sms-påminnelse

Om du önskar ta del av sms-tjänsten fyller du i formuläret nedan. Tänk på att:

  • Endast en person per hushåll kan registreras, så bestäm vem det ska vara.
  • Tjänsten omfattar svenska mobilnummer och andra länders mobilnummer inom prisgrupp 1, bland annat  Danmark och Norge. Begränsningen innebär att tjänsten inte kan erbjudas till exempelvis Tyskland och Finland.
  • Tjänsten löper på från år till år och behöver inte förnyas.
  • Du måste meddela om något förändras, exempelvis vid byte av mobilnummer eller adress. Tjänsten följer nämligen inte med om du flyttar till annan adress än den angivna.

Behandling av dina personuppgifter

Laholms kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna bearbeta din ansökan om att få sms-påminnelse inför tömning av flerfackskärl. Personuppgifterna behandlas med stöd av att det är av allmänt intresse i enlighet med allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 artikel 6.

De uppgifter som vi behandlar är de du lämnar här i ansökningsformuläret. Om inte personuppgifter lämnas i ansökan kommer inte kommunstyrelsen att kunna administrera sms-påminnelsen.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för de uppgifterna du lämnat in. Personuppgifterna kommer att behandlas i syfte att kunna skicka sms-påminnelse inför slamtömning till dig. När du inte längre vill få sms-påminnelse från oss kan du enkelt höra av dig till kommunen på 0430-150 00 eller 0430 -153 42. Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till radering av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen kan de lagarna avgöra kommunens möjlighet till radering och även reglera till vilka personuppgifterna lämnas ut.

Dataskyddsombud

Laholms kommuns dataskyddsombud nås på dataskyddsombudet@laholm.se. Du kan också anmäla till Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Personuppgiftsansvarig 

Kontakta kommunstyrelsen, som är personuppgiftsansvarig, på samhällsbyggnadsnamnden@laholm.se eller 0430 -153 42 om du har frågor, vill ha tillgång till dina uppgifter eller vill begära rättelse. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på www.laholm.se/gdpr.

SMS-påminnelse för slamtömning
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Therese Arvidsson
Sidan uppdaterad den 20 september 2021