JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bostad

Bostad

I Laholms kommun bor flertalet i villa. Av totalt 11 000 lägenheter finns 
cirka 8 400 - 76 procent - i småhus, resterande, 2 600,  finns i flerbostadshus

Bostäderna är rikligt spridda över kommunens 14 tätorter. Därtill ligger många hus på landsbygden.
Av kommunens cirka 23 000 invånare bor flest i Laholm, 5 724 personer. Mellbystrands bofasta befokning har vuxit kraftigt under senare år. Orten är numera den näst största i kommunen med 1 761 invånare.

Fritidshus

I takt med att välfärden steg i Sverige blev det allt vanligare att folk skaffade sig fritidshus. Kusten i Laholms kommun var en oexploaterad oas. Under 1950- och 1960-talet vändes blickarna mot området. Laholmare skaffade sig ett litet hus vid kusten och hit drogs också många smålänningar.
Exploateringen fortsatte följande decennier. Fler och fler tomter, som långt in på 1900-talet betraktades som värdelösa, bebyggdes och befintliga hus byggdes till. I dag är det således inte så lätt att finna obebyggda tomter på attraktiva lägen. Av totalt 4 200 fritidshus ligger 3 000 vid kusten.

"Grön våg"

Bostadsbyggandet har varierat kraftigt under åren. I mitten av 1970-talet drog en "grön våg" genom kommunen. 269 lägenheter, främst villor, byggdes under ett år. I mitten av 1990-talet slog pendeln åt det andra hållet. Inte en enda lägenhet uppfördes.
Nu förefaller kommunen vara föremål för en ny "grön våg"  om än inte lika omfattande. Under 2003 flyttade fler människor in än ut till några av tätorterna i kommunens östra delar Och i Laholm har villabyggandet ökat markant under senare år.

Attraktivt boende

Kommunens ambition är att erbjuda attraktiva boendemiljöer i samklang med naturen i samtliga tätorter. Skälet är att man vill bibehålla en befolkning som ger underlag för grundläggande service såsom skolor och livsmedelsaffärer. Kommunen är därför angelägen om att ha god framförhållning i sin planering för att skapa byggklara tomter i samtliga 14 tätorter. 

Bostadsbolag

I kommunens finns ett helkommunalt bostadsbolag, Laholmshem, som erbjuder bostäder i flerfamiljshus och så kallade kopplade hus. Därutöver finns också privata fastighetsägare. Medborgarservice hjälper till med kontakter till dessa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 4 februari 2020