JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bostad / Bostadsförsörjningsplan

Handlingsplan för bostadsförsörjning

I augusti 2015 stod 32 lägenheter klara för inflyttning i centrala Laholm.

Hur vill vi bo i Laholms kommun under de närmaste decennierna? Under 2014 upprättade kommunstyrelsen ett förslag till handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014 – 2030 där frågan ställs. Förslaget antogs av fullmäktige i janauri 2015.

Inte minst med tanke på att befolkningen i kommunen blir allt äldre ökar behovet av fler lägenheter med hög tillgänglighet, som exempelvis tillgång till hiss.
Behovet av fler lägenheter ska ses mot bakgrund av att andelen ålderspensionärer ökar och att nästan 80 procent av befolkningen bor i egen villa. Det sätter press på byggandet av lägenheter i flerfamiljshus.

Under 2014 var förslaget ute på remiss för synpunkter från myndigheter och allmänhet. Tolv yttranden lämnades från olika myndigheter och privatpersoner. I huvudsak sammanföll yttrandena med tankarna i planen.

Länsstyrelsen önskade dock vissa förtydliganden kring ställningstaganden från kommunen om det framtida byggandet. Med anledning av detta reviderades förslaget.

Ta del av förslaget

Vill du ta del av handlingsprogrammet hittar du det via länk på denna sida.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 3 juli 2017