JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bostad / Tillgänglighet

Tillgänglighet flerbostadshus

På Seniorvals hemsida hittar man information om lägenheters tillgänglighet i Laholms kommun.

Laholms kommun har varit med i ett pilotprojekt som visar tillgängligheten i flerbostadshus på Seniorvals interaktiva karta. Med hjälp av finansiering från Boverket har 111 fastigheter inventerats varav 68 har klassats som tillgängliga. Målgruppen för hemsidan är i första hand bostadssökande samt kommunens omsorgspersonal och samhällsplanerare. Hemsidan är också ett verktyg för fastighetsägare att marknadsföra sina lättillgängliga bostäder.

Samtliga fastigheter presenteras med såväl läge som uppgifter om storlek, tillgänglighet och ägare/förvaltare. För en stor del av fastigheterna finns det också möjlighet att via datorn ”vandra runt” i kvarteret och få en uppfattning om hur de aktuella husen och omgivningarna ser ut. Fastighetsägarna får också möjlighet att få fastigheterna utpekade som lämpliga för 55+ eller äldre genom att uppfylla kraven för seniorboende alternativt trygghetsboende

Antal äldre ökar snabbt

Laholms kommun står inför en kraftig ökning av antalet äldre. Antalet personer som är 75 år eller äldre förväntas att öka med 60 procent från år 2014 till 2030. Eller från 2 445 personer 2014 till 4 030 år 2030. Samtidigt innebär kommunens tradition med småhus ett mycket begränsat bestånd av flerbostadshus. Ålder och byggnadssätt gör också att många av flerbostadshusen dessutom har dålig tillgänglighet. Tillsammans innebär detta ett mycket stort behov av nya flerbostadshus samtidigt som tillgängligheten förbättras i andra.

Yttre tillgänglighet

Inventeringen, som har genomförts under våren och sommaren av Nätverket Aktiv Senior, avser den yttre tillgängligheten fram till lägenhetsdörren. För att betecknas som tillgänglig får det finnas maximalt 1-2 trappsteg innan lägenhetsdörren, vilket gör det möjligt för de flesta att nå lägenheten utan större besvär även med rollator. Tillgänglighetskravet innebär att många flervåningshus kan erbjuda tillgängliga lägenheter i markplanet medan lägenheterna i övrigt inte klassas som tillgängliga. Resultatet har blivit att 68 av de totalt 111 inventerade fastigheterna med fler än fem lägenheter i varje har klassats som tillgängliga. Tillsammans blir detta 1 210 tillgängliga lägenheter av totalt 1 969 i de inventerade fastigheterna.

56 fastigheter svarar fram till lägenhetsdörren upp till de krav som gäller för höjd tillgänglighet.

Lätt att hitta

Genom att samtliga tillgängliga flerbostadshus i Laholms kommun presenteras på den interaktiva kartsidan blir det lätt för alla intresserade att få såväl en överblick som detaljkunskap om var de finns. Fastigheterna presenteras med såväl adress som kontaktuppgifter för ägare/förvaltare. Här finns också information om antalet tillgängliga lägenheter och tillgängligheten mer allmänt liksom om det finns garage, samlingslokal mm. Interaktiviteten gör det också att möjligt att söka fram fastigheter som erbjuder lägenheter i markplanet, hiss, garage eller egen samlingslokal.

Här finns det också möjlighet att få fastigheter som uppfyller de kommunala kraven för seniorboende alternativ trygghetsboende klassificerade som sådana under en särskild sökrubrik. Intresserade kan också lätt söka var det finns t ex vårdcentral, träffpunkt, tillgänglig restaurang, livsmedelsbutik eller samlingssal i närheten av respektive fastighet.

Seniorvals hemsida hittar du vi länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan uppdaterad den 15 mars 2019