Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

Förstora bilden - bostad_2.jpg

Ramp utanför hus.

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att få din permanentbostad anpassad. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och att få leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att bidrag ska kunna beviljas ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen, och att behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt ex med hjälpmedel.

Läs mer i broschyren Information om bostadsanpassningsbidrag, där det även står hur du ansöker, se länk höger sida.

Kommunen handlägger bidraget som regleras av Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 10 april 2018

Kontakt

Handläggare för bostadsanpassning
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 45
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar