JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov

Bygglov

Ansökan om bygglov

Oavsett om du söker ett nytt lov, vill lämna kompletteringar i ett pågående ärende, eller till exempel lämnar in åsikt som granne gör du det enklast via vår e-tjänst. Här kan du också lämna in handlingar till ditt anmälningspliktiga ärende såsom ny eldstad, byggnation av attefallshus eller ändringar i vatten och avlopp.

 

Kontakt med bygglovsenheten

Önskar du komma i kontakt med bygglovsenheten finns det flera sätt att få svar på dina frågor och funderingar. För att få den bästa och snabbaste hjälpen med dina frågor ber vi dig kontakta oss enligt nedanstående:

  • Har du generella frågor ber vi dej mejla dessa till bygglov@laholm.se .
  • Har du däremot ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare besvaras frågorna av respektive handläggare, du mejlar därför direkt till din handläggare.
  • Bygglovshandläggarna finns även tillgängliga via telefon för att besvara dina allmänna frågor, se under rubriken Kontakt.

 

Kontakt bygglovshandläggare

Tillgängligheten till bygglovshandläggare under telefontiden kommer under en kortare period att vara begränsad. På grund av det ökande antalet ansökningar till bygglovsenheten under början av 2021 kommer inte samtliga handläggare vara tillgängliga under nuvarande telefontider. Detta är en av flera åtgärder som vidtagits för att kunna upprätthålla en bra handläggningstid i ärenden som behandlas av bygglovsenheten.

Telefontiderna kommer att behållas och har du allmänna frågor är du välkommen att höra av dig. Har du frågor i ett specifikt ärende rekommenderar vi att du kontaktar din handläggare via vår e-tjänst eller mejl.

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 08:30-10:00 samt 10:30-12:00
Torsdagar även 16:30-17:30

Bygglovsprocessen

Ansökan lämnas in: När ansökan lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden registreras det och tilldelas en handläggare inom senast fyra veckor. Det är viktigt att du som sökande ser till att alla handlingar och uppgifter finns med i ansökan. Detta bidrar till en snabbare handläggningstid för ditt ärende. Läs mer under rubrikerna Checklista för Ritningar och underlag.

Ärendet behandlas: En bygglovshandläggare granskar ärendet utifrån gällande bestämmelser för ditt aktuella ärende. Om åtgärden innebär att den avviker från de bestämmelser som framgår av detaljplanen för din fastighet eller fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område sker ett grannhörande. Berörda sakägare har då möjligheten att inom 3 veckor skicka in eventuella synpunkter som dom har gällande din åtgärd. Enligt gällande lagstiftning är handläggningstiden upp till tio veckor men kan förlängas med ytterligare tio veckor om nödvändigt. 

Beslut om lov: Om alla förutsättningar för att bevilja lovet finns kommer handläggaren att bevilja din lovansökan. I vissa ärende har handläggaren inte delegation för att ta beslutet. Då kommer ditt ärende att lyftas till samhällsbyggnadsnämnden som får besluta i frågan om lov. Läs mer under rubriken Bygglov, marklov och rivningslov.

Beslut om startbesked: Innan åtgärden får påbörjas måste det finnas ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Bedömmer handläggaren att alla de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen uppfylls för åtgärden, lämnas ett startbesked och arbetet kan påbörjas.
I större projekt till exempel nybyggnad av enbostadshus krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas. Läs mer under rubriken
Startbesked och slutbesked.

Beslut om slutbesked: När åtgärden är färdigställd och det finns förutsättningar för att ta åtgärden i bruk fattas beslut om slutbesked. I större projekt t.ex. nybyggnad av enbostadshus genomförs ett slutsamråd när arbetet är färdigställt och ett eller flera arbetsplatsbesök under byggnationens tid. Läs mer under Startbesked och slutbesked.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 7 april 2022