Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Bygglov

Bygglov

Handläggningstid

Just nu är Laholms kommun inne i en spännande och expansiv fas, vilket innebär att ärendeinströmningen av bygglov är stor. Detta innebär att nu kan det ta mer än tio veckor att få beslut på din ansökan - från den dag ansökan bedöms som komplett. Tänk på att skicka in komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Du kan själv kontrollera så att du har fått med de grundläggande sakerna i din ansökan via en checklista - Hur gör jag en bygglovsansökan/anmälan? 

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det tillstånd för bland annat att bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningssätt för en byggnad. De vanligaste tillstånden är bygglov, rivningslov och marklov. Samtliga ansökningar görs på samma blankett och lämnas in till samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun. Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Kulturmärkt byggnad

Är ditt hus kulturminnesmärkt? För att ta reda på det kan du kontakta Kulturmiljö Halland. Du når dem via länk på denna sida. 

Mittbygge.se

Portalen Mittbygge.se ger dig lättöverskådlig information om att planera, bygga och bo. Där finner du även information från Boverket och Lantmäteriet. På portalen hittar du bland annat exempel på hur en bygglovshandling bör se ut och översiktlig information om bygglovsprocessen.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov kan vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av eldstad/braskamin, ventilationssystem, avlopp och hissar.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Start- och slutbesked

Alla åtgärder som käver bygglov, marklov, rivningslov samt anmälningspliktiga åtgärder kräver startbesked och slutbesked.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Startbesked

Startbeskedet kan liknas vid ett igångsättningstillstånd. Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked trots att bygglov beviljats.

Slutbesked

Slutbeskedet bekräftar att de krav som lagstiftningen ställer på byggnadsåtgärden och de förutsättningar som angivits i startbedskedet har uppfyllts. Ett byggnadsverk får vanligtvis inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att minska risken för fel samt att återställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt. I större projekt som till exempel nybyggnad av enbostadshus ställs det krav på att byggherren tar hjälp av en så kallad kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen. I mindre projekt är det byggherren (sökanden) som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. 
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Förhandsbesked

Är du osäker på om du kommer att få genomföra en åtgärd kan du istället för att ansöka om lov ansöka om ett förhandsbesked.  Detta gäller företrädesvis  lokaliseringsprövningar utanför tätbebybggda områden.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Miljö- och byggnadsnämndens prövning

Miljö- och byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov utifrån plan- och bygglagen (PBL) beträffande ändamål och lämplighet, form-, färg- och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet. Inom tätbebyggda områden sker prövning dessutom utifrån gällande detaljplan.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Avgifter

För behandling av ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgiftens storlek bygger på ett flertal olika faktorer, däribland byggnadens area.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Handläggningstid

Vår ambition är att hantera ditt ärende så fort ock korrekt som möjligt. Från det att kompletta handlingar är oss tillhanda ska du ha ett beslut inom 10 veckor.
Klicka på ovanstående rubrik för att läsa mer.

Villa- och industritomter

Kommunen erbjuder byggklara villa- och industritomter på olika platser i och utanför tätorterna. Priserna för villa- och industritomter förändras årligen.
Under rubriken länkar kan du läsa mer.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 10 november 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Josefin Persson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 92, Telefontid: måndag-torsdag 08:30-10.00. Besökstid: måndag-torsdag 10:30-12.00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Joachim Enggren
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 93. Telefontid: måndag-torsdag 08:30-10.00. Besökstid: måndag-torsdag 10.30-12.00, torsdag även 16:30-17:30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Bygglovshandläggare

Mickael Abrahamsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 76. Telefontid: måndag-torsdag 08:30-10.00. Besökstid: måndag-torsdag 10:30-12:00, torsdag även 16:30-17:30.
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar