JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Bygglov

Ansökan om bygglov

Om du ska söka ett nytt bygglov, vill komplettera ett pågående ärende eller lämna in en åsikt som granne så gör du det enklast via vår e-tjänst. Där kan du också lämna in de dokument som hör till ditt ärende.

 

Kontakt med bygglovsenheten - ändrade telefontider från och med måndagen den 23 januari

Du kan kontakta oss på flera olika sätt:

Om du har generella frågor så ska du i första hand mejla till: bygglov@laholm.se
Du kan också ringa till handäggarna på bygglovsenheten under deras telefontider: måndagar till och med torsdagar 10:00-12:00. Du når dom på telefonummer 0430-267 48.

Övriga handläggare: byggnadsinspektör och handläggare tillsyn och bostadsanpassning når du på deras direktnummer, se under Kontakt.

Om du har ett pågende ärende så ska du mejla direkt till din handläggare.

Boka tid med bygglovshandläggare

Nu kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Under 30 minuter får du möjlighet att diskutera dina frågor.
Du kan själv gå in och boka via länken nedan "Boka möte", antingen digitalt eller fysiskt möte. Är tiden redan uppbokad markeras detta med grå färg. 
Du kommer att få en bekräftelse till den e-post som du angivit.
Bokade besökstider kan göras tisdagar 10.00-12.00 eller torsdagar 15.30-17.30.

Bokningen gäller endast nya ärenden.

Behöver du avboka mötet görs detta på bygglov@laholm.se

 

Bygglovsprocessen

Ansökan lämnas in: När ansökan lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden registreras det och tilldelas en handläggare inom senast fyra veckor. Det är viktigt att du som sökande ser till att alla handlingar och uppgifter finns med i ansökan. Detta bidrar till en snabbare handläggningstid för ditt ärende. Läs mer under rubrikerna Checklista för Ritningar och underlag.

Ärendet behandlas: En bygglovshandläggare granskar ärendet utifrån gällande bestämmelser för ditt aktuella ärende. Om åtgärden innebär att den avviker från de bestämmelser som framgår av detaljplanen för din fastighet eller fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område sker ett grannhörande. Berörda sakägare har då möjligheten att inom 3 veckor skicka in eventuella synpunkter som dom har gällande din åtgärd. Enligt gällande lagstiftning är handläggningstiden upp till tio veckor men kan förlängas med ytterligare tio veckor om nödvändigt. 

Beslut om lov: Om alla förutsättningar för att bevilja lovet finns kommer handläggaren att bevilja din lovansökan. I vissa ärende har handläggaren inte delegation för att ta beslutet. Då kommer ditt ärende att lyftas till samhällsbyggnadsnämnden som får besluta i frågan om lov. Läs mer under rubriken Bygglov, marklov och rivningslov.

Beslut om startbesked: Innan åtgärden får påbörjas måste det finnas ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Bedömmer handläggaren att alla de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen uppfylls för åtgärden, lämnas ett startbesked och arbetet kan påbörjas.
I större projekt till exempel nybyggnad av enbostadshus krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas. Läs mer under rubriken
Startbesked och slutbesked.

Beslut om slutbesked: När åtgärden är färdigställd och det finns förutsättningar för att ta åtgärden i bruk fattas beslut om slutbesked. I större projekt t.ex. nybyggnad av enbostadshus genomförs ett slutsamråd när arbetet är färdigställt och ett eller flera arbetsplatsbesök under byggnationens tid. Läs mer under Startbesked och slutbesked.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7NI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 31 januari 2023