JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Anmälningspliktiga åtgärder

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov kan vara anmälningspliktiga. Det innebär att du fortfarande måste lämna in ett underlag till miljö- och byggnadsnämnden och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Vilka åtgärder som kräver anmälan hittar du i plan- och bygg-
förordningens 6 kapitel 5 §. 
Några exempel på de vanligaste åtgärderna är:

  • Installation av eldstad/rökkanal. Anmälningsplikten omfattar även installation av kassett i befintlig öppen spis.
  • Ändring i byggnadens bärande konstruktion
  • Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp
  • Attefallsåtgärder
  • Installation eller väsentlig ändring av en hiss
  • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.

Handläggningstid

Handläggningstiden för en anmälan är högst fyra veckor från det datum då ett komplett underlag har lämnats in. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet är stort eller komplicerat.

Kostnad för en anmälan

Kostnaden för en anmälan tas ut enligt fastställd taxa och varierar beroende på vilken åtgärd du ska genomföra. Samhällsbyggnadsnämndens taxa kan du hitta här: Plan- och bygglovstaxan.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020