JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Avgifter

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Avgifter

För behandling av ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgiftens storlek bygger på ett flertal olika faktorer, däribland byggnadens area och utformning, var du bygger och om åtgärden kommer att kräva kommunikation med till exempel grannar.

Samhällsbyggnadsnämnden debiterar avgifter för bland annat:

  • Bygglov
  • Startbesked
  • Tekniskt samråd
  • Kommunikation
  • Planavgift
  • Nybyggnadskarta
  • Utsättningar och utsättningskontroller
  • Anmälningspliktiga åtgärder med mera
  • Även återkallad ansökan och avslag debiteras enligt gällande taxa

Byggsanktionsavgifter debiteras enlig 9 kapitlet plan- och byggförordningen (PBF). Miljö- och byggnadsnämndens taxa hittar du i länk till höger.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020