JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Avgifter

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Avgifter

För behandling av ansökan om lov- eller anmälningspliktiga åtgärder tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgiftens storlek bygger på ett flertal olika faktorer, däribland byggnadens area och utformning, var du bygger och om åtgärden kommer att kräva kommunikation med till exempel grannar.

Samhällsbyggnadsnämnden debiterar avgifter för bland annat:

  • Bygglov
  • Startbesked
  • Tekniskt samråd
  • Kommunikation
  • Planavgift
  • Nybyggnadskarta
  • Utsättningar och utsättningskontroller
  • Anmälningspliktiga åtgärder med mera
  • Även återkallad ansökan och avslag debiteras enligt gällande taxa

Byggsanktionsavgifter debiteras enlig 9 kapitlet plan- och byggförordningen (PBF). Miljö- och byggnadsnämndens taxa hittar du i länk till höger.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020