JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Förhandsbesked

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Förhandsbesked

Är du osäker på om du kommer att få genomföra en åtgärd kan du istället för att ansöka om lov ansöka om ett förhandsbesked. Detta gäller företrädesvis lokaliseringprövningar utanför tätbebyggda områden.

Ansökningar om förhandsbesked görs nästan uteslutande vid nybyggnad och omfattande tillbyggnad utanför planlagda områden där det kan råda osäkerhet om markens tänkta annvändning.

Även om du fått ett positivt förhandsbesked måste du ansöka om bygglov för åtgärden. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen och giltigt i två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 30 juni 2017