JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Förhandsbesked

Förhandsbesked

Är du osäker på om du kommer att få genomföra en åtgärd kan du istället för att ansöka om lov ansöka om ett förhandsbesked. Detta gäller företrädesvis lokaliseringprövningar utanför tätbebyggda områden.

Ansökningar om förhandsbesked görs nästan uteslutande vid nybyggnad och omfattande tillbyggnad utanför planlagda områden där det kan råda osäkerhet om markens tänkta annvändning.

Även om du fått ett positivt förhandsbesked måste du ansöka om bygglov för åtgärden. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen och giltigt i två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 30 juni 2017