JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Kontakta Byggnadsenheten

Kontakta byggnadsenheten

Medborgarservice
Hjälper allmänheten med service och upplysningar inom byggnadsenhetens  verksamhetsområde
Direkt: 0430-150 00
E-post: medborgarservice@laholm.se

Byggnadsenheten
Humlegången 6
312 80 LAHOLM
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
E-post: bygglov@laholm.se

Verksamhetschef

Charlotta Hansson (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 84
E-post: charlotta.hansson@laholm.se

Bygglovsassistent

Anna-Lena Lundby
Direkt: 0430-152 80
E-post: anna-lena.lundby@laholm.se
Upplysningar och service till allmänheten, näradministration, webbansvarig

Bygglovshandläggare

Mickael Abrahamsson: Samordnare bygglovsgruppen
Direkt: 0430-152 76     
E-post: mickael.abrahamsson@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: torsdagar 08:30-10:00, 10:30-12:00 samt 16:30-17:30

Joachim Enggren (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 93
E-post: joachim.enggren@laholm.se
Handläggning av bygglov, förhandsbesked samt bebyggelsefrågor
Telefontid: torsdagar 08:30-10:00, 10:30-12:00 samt 16:30-17.30

Mikael Broman 
Direkt: 0430-152 92
E-post: mikael.broman@laholm.se
Handläggning av byggnadstekniska frågor
Telefontid: torsdagar 08:30-10:00, 11:30-12:00 samt 16:30-17:30

Lina Johansson  
Direkt: 0430-152 87
E-post: lina.johansson.1@laholm.se
Handläggning av bygglov samt bebyggelsefrågor
Telefontid: torsdagar 08:30-10:00, 10:30-12:00, samt 16:30-17:30

Catharina Örnhagen
Direkt: 0430-152 78
E-post: catharina.ornhagen@laholm.se
Handläggning av bygglov samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndagar 08:30-10:00, 10:30-12:00 samt torsdagar 16:30-17:30

Sarah Janstorp  
Direkt: 0430-151 81
E-post: sarah.janstorp@laholm.se
Handläggning av bygglov samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndagar 08:30-10:00, 10:30-12:00, samt torsdagar 16:30-17:30

Ellinor Bromberg  
Direkt: 0430-152 99
E-post: ellinor.blomberg@laholm.se
Handläggning av bygglov samt bebyggelsefrågor
Telefontid: måndagar 08:30-10:00, 10:30-12:00, samt torsdagar 16:30-17:30

Bostadsanpassning

Bajro Mujanovic
Direkt: 0430-152 87
E-post: bajro.mujanovic@laholm.se 
Bostadsanpassning

Planarkitekter

Cecilia Lindgard: Samordnare plangruppen
E-post: cecilia.lindgard@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Amadeus Henriksson
Direkt: 0430-152 89
E-post: amadeus.henriksson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Martin Pamp
Direkt: 0430-155 27 
E-post: martin.pamp@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Sofie Frankzén (föräldraledig)
Direkt: 0430-152 83
E-post: sofie.frankzen@laholm.se 
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Agnes Marklund 
Direkt: 0430-152 90 
E-post: agnes.marklund@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Nils Christensson
E-post: nils.christensson@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Rebecka Palmqvist
E-post: rebecka.palmqvist@laholm.se
Fysisk planering, detaljplaner mm.

Planekolog

Rebecka Thise
E-post: rebecka.thise@laholm.se
Naturvärden och biologisk mångfald i fysisk planering mm.

Mätningsingenjör/GIS-samordnare

Bo Lennartsson: t f chef för byggnadsenheten
Samordnare mätgruppen

Direkt: 0430-152 91
E-post: bo.lennartsson@laholm.se
GIS-samordnare Laholms kommun, övrig digital karthantering,
alla förekommande mätningstekniska uppgifter

GIS-ingenjör

Rasmus Johansson
Direkt 0430-152 86
E-post: rasmus.johansson@laholm.se
Geografiska analyser, webkartor

Kart- och mätningsingenjör

Barbara Bielak
Mobilt: 0722-312927
tisdag-onsdag 08-16.30, torsdag 08.00-12.00 
E-post: barbara.bielak@laholm.se
Kartframställning, mätning, adress- och lägenhetsregister
tisdagar och onsdagar, torsdagar förmiddag

Pierre Bengtsson
Direkt: 0430-155 13
E-post: pierre.bengtsson@laholm.se
Mätning och kartframställning

Ane Kongo
Direkt: 0430-152 88
E-post: ane.kongo@laholm.se
Mätning och kartframställning

Mätningsingenjör

Erik Nickolausson
Direkt: 0430-152 36
E-post: erik.nickolausson@laholm.se
Mätning och kartframställning

 

Ytterligare personer som arbetar inom byggnadsenhetens versamhetsområde:

Mark- och exploateringsstrateg

Mikael Lennung
Direkt: 0430-152 85
Mobil: 076-800 11 64
E-post: mikael.lennung@laholm.se
Förvaltning av kommunal mark

Mark- och exploateringsingenjör

Arian Limani (Tjänstledig)
Direkt: 0430-153 35 
Mobil: 070-753 03 74 
E-post: Förvaltning av kommunal mark

Kommunsekreterare

Lena Boström
Direkt: 0430-153 41
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
Kallelser, sekreterare vid beredningsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 20 september 2021