JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig krävs när större och mer komplicerade åtgärder ska genomföras. Till exempel krävs en kontrollansvarig vid nybyggnad av enbostadshus, större tillbyggnader eller vid ändrade användningar som innebär stora förändringar. En bedömning om kontrollansvarig krävs görs av bygglovshandläggaren. Förslag på kontrollansvarig ska lämnas in i samband med bygglov och anges i ansökan. 

Kontrollansvarig ska bland annat hjälpa dig som byggherre att ta fram en kontrollplan, se till att tillräckligt med kontroller genomförs samt att dokumentation av arbetet utförs. Kontrollansvarig ska även delta i det tekniska samrådet, besiktningar och kontroller samt vid kommunens arbetsplatsbesök. 

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som byggherren tillsammans med kontrollansvarig och innehåller kontrollpunkter för de viktigaste kontrollerna i byggprocessen för att åtgärden ska uppfylla samhällskraven. Förslag på kontrollplanen ska lämnas in som underlag till startbesked samt som underlag för slutbesked, då signerad. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: FK7
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 30 juni 2017