Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Bygglov / Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan och kontrollansvarig

För alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att minska risken för fel samt att säkerställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt.

Kontrollplanen ska vara anpassad för det specifika projektet och är upp byggd som en checklista där kontroll ska ske gentemot bland annat Boverkets byggregler (BBR), delvis i projekteringsskedet men även i byggskedet.

I mindre projekt är det byggherren (sökanden) som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan I större projekt som till exempel nybyggnad, omfattande till- eller ombyggnad av bostadshus ställs det krav på att byggherren tar hjälp av en så kallad kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen.

En kontrollansvarig är en person med dokumenterad kunskap och den lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett certifieringsbevis.

Miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna både kontrollplanen och byggherrens förslag på kontrollansvarig. I de ärenden där det krävs en kontrollansvarig ska byggherrens förslag på kontrollansvarig anges på ansökningsblanketten.

I länken till höger kan du gå in på Boverkets sida för certifierade kontrollansvariga. De som står med har gällande certifikat.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 30 juni 2017

Länkar