JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Bygglov / Samhällsbyggnadsnämndens prövning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Samhällsbyggnadsnämndens prövning

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov utifrån plan- och bygglagen (PBL) beträffande ändamål och lämplighet, form-, färg- och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet.
Inom tätbebyggda ormåden sker prövning dessutom utifrån gällande detaljplan. Detaljplanen anger bland annat

  •  hur högt du får bygga på din fastighet och
  • byggrätten, det vill säga hur stort du får bygga.

Prövningen syftar till att skapa en trivsam, inbjudande och funktionell miljö för både dig som bygger men även för dina grannar och övriga invånare och besökande i kommunen.
Från och med den andra maj 2011 sker prövning av tillgänglighet och användbarhet redan i bygglovet.

Sammanhållen bebyggelse och planlagda områden

Kommunen har olika geografiska områden med olika krav i samband med bygglovsansökan:

  • utanför sammanhållen bebyggelse
  • inom sammanhållen bebyggelse och
  • planlagda områden

Inom planlagda områden gäller varje specifik detaljplans bestämmelser för tillståndet. Är du osäker på om du befinner dig inom eller utanför sammanhållen bebybggelse är du väkommen att ta kontakt med byggnadsenheten.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anna-Lena Lundby
Sidan granskad den 28 december 2020