Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Energi / Energieffektivitet i företag

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Energieffektivitet i företag

Det finns många skäl till att vi bör använda energi effektivare. Ekonomin är förstås ett starkt skäl till att se över energianvändningen. Onödiga kostnader som beror på små brister i utrustningar och driftsätt är i allmänhet mycket högre än vad man tror.

Förutom kostnadsminskning och minskad miljöpåverkan leder effektiviseringen i många fall till en förbättrad arbetsmiljö, ökad driftsäkerhet, ökad uppfyllelse av lag- och kundkrav samt PR och förbättrad image för företaget.

Gratis rådgivning

Laholms kommun har avtal med Halmstad kommun avseende att tillhandahålla Energirådgivning.
Kontaktuppgifter dit är:
 direkt@halmstad.se och 035-13 70 00

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 8 oktober 2018