JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Energi / Solenergi

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Solenergi

Med hjälp av solen kan du som husägare få både varmvatten och el.  När du vill tillverka el använder du solceller och när du vill få värme använder du solfångare.

Båda monteras lämpligen på tak eller fasad om det är möjligt. Inget tillstånd krävs. Däremot kan bygglov krävas så ta alltid kontakt med samhällsbyggnadskontoret innan du beställer/monterar systemet.

Bygglov behövs inte om solpaneler placeras på ett en- eller tvåbostadshus, varken då de placeras på ett sadeltak eller om panelerna vinklas upp från ett horisontellt tak.

Men om panelerna ska placeras på en byggnad, som är med i byggnadsinventeringen (K-märkt), då krävs bygglov. Det får heller inte medföra olägenheter för grannar genom exempelvis reflektion.

Ovan gäller således för montering av solpaneler på byggnader. För montering av solpaneler på exempelvis marken eller på andra anläggningar än byggnader inom eller utanför planlagt område kan en annan bedömning göras. Kontakta då byggenheten på kommunen. Exempelvis kan solpaneler användas som avskärmande insynsskydd och då kan en bedömning göras att detta kräver bygglov för plank.

Solpaneler kan alltså i vissa fall vara bygglovspliktiga, de omfattas dock inte av anmälningsplikt.

Någon anmälan krävs inte oavsett om bygglov krävs eller inte.

Vad gäller avgiften är det beroende på vilken typ av bygglov som ges.

Ges bygglov för fasadändring för placering av solpaneler på en byggnad som är upptagen i byggnadsinventeringen är detta förenat med avgift om ca 3 000 kr.

Kontakta byggenheten för mer information.

Stöd

Det kan finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd vid investering i solenergi.

Solceller

Det har funnits ett stöd för solceller men detta stoppades 7 juli 2020. Det finns förslag om grön ROT istället som, om förslaget går igenom, börjar gälla den 1 januari 2021.

Solfångare

I dagsläget finns inget bidragsstöd att söka. Är du berättigad för ROT-avdrag kan det användas.

Mer information

Om du har frågor eller funderingar kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: SOT
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2020