JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Energi / Solenergi

Solenergi

Med hjälp av solen kan du som husägare få både varmvatten och el.  När du vill tillverka el använder du solceller och när du vill få värme använder du solfångare.

Båda monteras lämpligen på tak eller fasad om det är möjligt. Inget tillstånd krävs. Däremot kan bygglov krävas så ta alltid kontakt med samhällsbyggnadskontoret innan du beställer/monterar systemet.

Bygglov behövs inte om solpaneler placeras på ett en- eller tvåbostadshus, varken då de placeras på ett sadeltak eller om panelerna vinklas upp från ett horisontellt tak.

Men om panelerna ska placeras på en byggnad, som är med i byggnadsinventeringen (K-märkt), då krävs bygglov. Det får heller inte medföra olägenheter för grannar genom exempelvis reflektion.

Ovan gäller således för montering av solpaneler på byggnader. För montering av solpaneler på exempelvis marken eller på andra anläggningar än byggnader inom eller utanför planlagt område kan en annan bedömning göras. Kontakta då byggenheten på kommunen. Exempelvis kan solpaneler användas som avskärmande insynsskydd och då kan en bedömning göras att detta kräver bygglov för plank.

Solpaneler kan alltså i vissa fall vara bygglovspliktiga, de omfattas dock inte av anmälningsplikt.

Någon anmälan krävs inte oavsett om bygglov krävs eller inte.

Vad gäller avgiften är det beroende på vilken typ av bygglov som ges.

Ges bygglov för fasadändring för placering av solpaneler på en byggnad som är upptagen i byggnadsinventeringen är detta förenat med avgift om ca 3 000 kr.

Kontakta byggenheten för mer information.

Bidrag och skatteavdrag

Grön teknik

Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik. Du kan få 15 procent av kostnaden i skattereduktion för installation av nätanslutet solcellssystem, 50 procent av kostnaden i skattereduktion för system för lagring av egenproducerad elenergi och 50 procent av kostnaden för laddningspunkt för elfordon. Skattereduktion ges på kostnad för arbete och material. Du kan som högst få 50 000 kr per person och år.

Du hittar mer information om grön teknik (öppnas i nytt fönster) på Skatteverkets webbplats.

Det kan finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd vid investering i solenergi.

ROT-avdrag

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden för reparationer om- och tillbyggnader. Till exempel arbetskostnad vid byte av fönster, tilläggsisolering med mera.
Du hittar mer information om ROT-avdrag (öppnas i nytt fönster) på Skatteverkets webbplats.

Mer information

Om du har frågor eller funderingar kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2020