JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Energi / Vindkraft

Vindkraft

Landskap med vindkraftverk

Laholms kommun är en av de vindkrafttätaste kommunerna i landet.
Under 1990-talet uppfördes ett stort antal vindkraftverk på laholmsslätten. Där finns drygt 40 vindkraftverk av den mindre typen.

Vindkraftsparker

Fram till augusti 2014 har också flera parker med större verk satts upp i inlandet. Här finns de: 

  • Oxhult / Kåphult (19 verk)
  • Knäred - Putsered (12 verk)
  • Knäred - Brånalt (10 verk)
  • Knäred - Uddared (9 verk)
  • Tommared ( 6 verk)
  • Skogaby (4 verk)
  • Öringe (3 verk)

2014 produceras ca 390 GWh (390 miljoner kilowattimmar) vindkraftsel i kommunen vilket är större än kommunens elkonsumtion och 51 % av den totala elproduktionen i kommunen.

Som jämförelse producerar vattenkraften i kommunen ca 370 GWh/år. Tillsammans med vindkraften är den totala elproduktionen i kommunen 760 GWh som i sin tur kan jämföras med den totala elkonsumtionen som är 277 GWh.

(Solcellanläggningar eller mindre privata anläggningar med vattenkraft är inte medräknade i totala elproduktionen)

Förnybar energiform

Vindkraften är en förnybar energiform utan skadliga utsläpp till miljön. En annan fördel är att varje verk tar lite mark i anspråk.

Inte okontroversiella

Vindkraftverken är dock inte okontroversiella. De påverkar landskapsbilden och grannar kan bli störda av bullret och skuggorna från anläggningarna.

Vindkraftsplan

Kommunen antog 2009 en fördjupad översiktsplan som avser vindkraftsutbyggnaden på land. Planen tar upp områden som kan vara lämpliga att uppföra vindkraftverk på men även hur vindkraftsparker ska vara utformade, både avseende antal verk, närhet till bostäder och avstånd mellan parkerna. Denna plan är nu inarbetad i översiktsplanen för kommunen som antogs av kommunfullmäktige i januari år 2014.

Miljöprövning

Större vindkraftsparker är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och prövas av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen och då krävs inte bygglov för verken. Mellanstora parker och enstaka större verk är anmälningspliktiga och kan miljöprövas av miljö- och byggnadsnämnden och då krävs också bygglov för verken. Miljö- och byggnadsnämnden utövar miljötillsynen av vindkraftsanläggningarna.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan granskad den 5 augusti 2016