Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Flytta hit / Resa och pendla

Resa och pendla

Förstora bilden - JOUUCdTs43GbdoTa20d8.jpg

Åk kollektivt i största möjliga mån! Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

Inom Laholms kommun arbetar vi med olika trafikplaneringsfrågor, bland annat parkering, trafiksäkerhet, tillgänglighetsanpassning och cykelplanering. Kommunen ansvarar också för de lokala trafikföreskrifterna som reglerar de lokala trafikreglerna i Laholm.    

Region Halland ansvarar för planering av kollektivtrafiken i kommunen. Önskemål och synpunkter om kollektivtrafiken kan ställas till:

Närtrafik och färdtjänst

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss.

Färdtjänst, som även benämns särskild kollektivtrafik, är avsett för funktionshindrade som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik. Dessa transporter utförs av Hallandstrafiken, som även bedömer vilka som är berättigade till att använda detta transportsätt.

Mer information finns på Hallandstrafikens hemsida, se länkar.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Alm
Sidan granskad den 3 april 2019

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.

Trafikplanerare

Malin Bogren
Växel: 0430-150 00

Kommunikationer