JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Flytta hit / Resa och pendla

Resa och pendla

Åk kollektivt i största möjliga mån! Enkelt, bekvämt och miljövänligt.

Inom Laholms kommun arbetar vi med olika trafikplaneringsfrågor, bland annat parkering, trafiksäkerhet, tillgänglighetsanpassning och cykelplanering. Kommunen ansvarar också för de lokala trafikföreskrifterna som reglerar de lokala trafikreglerna i Laholm.    

Region Halland ansvarar för planering av kollektivtrafiken i kommunen. Önskemål och synpunkter om kollektivtrafiken kan ställas till:

Närtrafik och färdtjänst

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss.

Färdtjänst, som även benämns särskild kollektivtrafik, är avsett för funktionshindrade som inte kan använda ordinarie kollektivtrafik. Dessa transporter utförs av Hallandstrafiken, som även bedömer vilka som är berättigade till att använda detta transportsätt.

Mer information finns på Hallandstrafikens hemsida, se länkar.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 1FM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Randevik
Sidan granskad den 3 april 2019