Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Flytta hit / Bo / Tätorter / Laholm

Laholm

Förstora bilden - FOTO_STADEN.jpg

I Laholms äldsta stadsdel, Gamleby, ringlar de stensatta gatorna längs med välbevarade fastigheter med danskt påbrå.

Laholm är kommunens huvudort. Det är den lilla staden med de många konstverken och Lagan, som slingrar sig genom stadskärnan, erbjuder Sveriges bästa lax- och öringsfiske. Här finns allt du kan tänka dig, banker, butiker, bibliotek, simhall, gymnasieskola med mera.

Laholm - Hallands äldsta stad

Intill Lagan vid Laholmsforsarna, norr om Lagaholmen, anlade vikingarna en handelsplats som kom att kallas för Köpinge. Handeln flyttades så småningom till den blivande torgstaden Laholm, på södra sidan Lagan, där det fanns bofasta att beskatta förutom köpmännen.

Laholm är Hallands äldsta stad och omnämns redan år 1231 i den danske kungen Valdemar Sejr Jordeboks Hallandslista. På en holme i Lagan fanns vid den tiden en kunglig borg och försvarsanläggning som kallades för Lagaholm, Den framväxande staden fick ett liknande namn i förkortad form, Laholm.

Med det strategiska läget vid dansk-svenska gränsen, Lagastigarna och närheten till Lagans mynning för handel över världshaven, växte en livlig dansk köpmannastad fram, som svenskarna i århundraden fokuserade på att överta. Laholms invånare fick utstå mycket lidande i sin ständiga kamp mot angriparna, eftersom Lagaholms slott aldrig lyckades med att försvara staden på södra sidan Lagan.

Laholm förblir danskt fram till freden i Brömsebro år 1645 med undantag av åren 1341-1360 då staden är i svenske kung Magnus Erikssons ägo.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Alm
Sidan granskad den 5 juli 2017

Länk