Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Flytta hit / Bo / Tätorter / Vallberga

Vallberga

Förstora bilden - Vallberga.jpg

I Vallberga odlas denna delikatess, sparris. På en gård nära orten serveras det under säsongen sparris i alla möjliga rätter.

Vallberga växte fram som ett stationssamhälle och serviceort för den omgivande jordbruksbygden. Järnvägen har ersatts av en cykelväg som knyter samman Vallberga med Laholm och Skottorp, men servicefunktionen kvarstår. Här finns förskola, skola, bibliotek, bageri, kiosk och distriktssköterska.

Vallberga har cirka 660 innevånare och ligger mitt på jordbruksslätten, bara några minuter från Laholms stad och havet. Orten byggdes upp kring jordbruk och blev en viktig serviceort för den omgivande näringen. Under en tid fanns det både ett ostmejeri och äggpackeri i samhället. Vallberga var också ett stationssamhälle och den gamla banvallen används i dag som cykelbana. Landskapet kring orten består till stor del av odlad mark med vackra grönområden jäms med Edenbergaån. Bebyggelsen består främst av äldre hus och villor.

Vallbergas landmärke

Vallbergagården är Vallbergas landmärke. Gården byggdes av Peter von Möller, ägare till Skottorps slott, och stod klar 1860 efter sex års byggtid. Han drog in en större del av frälseböndernas jord och nyodlade gårdens utmarker, ljunghedarna. Bönderna blev torpare och fick det svårare att klara sig undan fattigdom och det var många som sökte hjälp. Det behövdes mat, ved, bostäder och till slut vände sig kommunalnämnden till Peter von Möller för bidrag.

Service i Vallberga

I dag finns jordbruksnäringen kvar i mindre omfattning och småföretagsamheten är aktivt. I det gamla mejeriets lokaler finns tillverkning av naturmedicinen Kan Jang. I Vallberga finns bageri, kiosk, kafé, bibliotek, butiker, affär, turistboende, förskola, skola, distriktssköterska och äldreomsorg. För den aktive finns det boulebana, ridhus och Vallbergabadet (ett tempererat utomhusbad med fyra 25 meters banor).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emma Alm
Sidan uppdaterad den 3 oktober 2018

Länkar